Sangaftener, Malerier, Atelier, Lisbet D Mølgaard
     Galleri Præstegaarden
  Sangaftener  
|
  Kalender  
|
  Malerier  
|
  Nyhedsmail  
|
  Nytårsmenu 2016  

 Galleri
Præstegaarden

Lisbet D. Mølgaard, 40 20 16 58

Ole Mølgaard, 20 23 52 22

olem@galleri-pg.dk

www.Galleri-Praestegaarden.dk

Frederiks Gl. Præstegaard,
Nørregade 27, Frederiks,
7470 Karup J. 
 

Sangaftener

Se malerier og atelier efter aftale og på sangaftener

 
 


Sangaftener i Galleri Præstegaarden i Frederiks 2016-2017

Galleri Præstegaarden fortsætter i sæsonen 2016-2017 med sangaftener den sidste torsdag i måneden, og vi starter allerede i august.
De mange gode tilbagemeldinger fra forårets sangaftener har givet os mod til at fortsætte. Sangaftenerne gav deltagerne så gode oplevelser, at de ikke kunne forestille sig Frederiks uden.  Galleri Præstegaarden er blevet et levende og nutidigt kultursted.

Den kommende sæson byder på forskellige indledere fra lokalområdet og en enkelt aften med udenbys indledere. Sangaftenerne i Den Gamle Præstegaard er unikke, da man gennem indledernes fortælling og valg af sange kommer tæt på personen.
Efter kaffepausen kan man selv foreslå sange, og vi er så heldige, at Jakob Bjerre igen vil spille til sangene. Der lægges op til et bredt repertoire og en uformel hyggelig stemning.

Man medbringer selv brød, kaffe, øl, vin eller vand, hvorfor prisen pr. person kun er 20 kr., der går til vingaver til indledere og pianist. Der er ingen tilmelding, og alle er velkomne.

Åbent atelier 18.30-19.15

Som noget nyt vil Lisbet Dalgaard Mølgaard i forbindelse med sangaftenerne åbne sit atelier i stuehuset fra kl. 18.30-19.15.

Sangaftener kl. 19.30-21.15 (NB: 26/1 er det kl. 19:00-21.30)

25/08     Ole Mølgaard fra Den Gamle Præstegaard indleder selv sangrækken
Ole har med Lisbet været forstanderpar på Bjergsnæs Efterskole i 30 år – haft et foreningsliv med gymnastik, et folkeligt liv med ånd og et ganske almindeligt men spændende liv som menneske.

29/9       Far og søn Villy Bertelsen og Morten Dilling Bertelsen
Villy Bertelsen er direktør for Anky, men også en dygtig pianist. Vores søn har gået på efterskole med sønnen, Morten Dilling Bertelsen, som nu er ved at overtage firmaet og endvidere har oprettet sit eget firma, Dilling. Ved et besøg hos dem blev vi mødt med højskolesange, hvor Villy spillede til. Herfra udsprang ideen om, at far og søn skulle have en sangaften her i Galleriet.

27/10     Gårdejer Lars Kristensen, Elmegården 
Kommer fra Thy og er en landmand i og med tiden, hvilket er synliggjort gennem den store udvikling på Elmegården. Lars udtaler sig ofte på TV og vil nu efter lidt overtalelse også indlede denne sangaften.

24/11     Jakob Bjerre vil denne aften både være indleder og spille til
Jakob har været lærer ved Frederiks skole fra 1971 - 2008 afbrudt af et job som fritidskonsulent i 14 mdr. (tidsbestemt) og et år som efterskolelærer på Kongenshus efterskole.
I sin fritid har Jakob været meget aktiv i foreningslivet på mange forskellige fronter samt været leder af voksenkor i 20 år og er stadig aktiv som kirkesanger.
Den danske sangskat er for Jakob en værdifuld kulturarv, som han i hele sit liv altid har haft tid til at pleje / beskæftige sig med. Den kom ind med modermælken, blev stimuleret på Viborg Gymnastikhøjskole og videreudviklet på Silkeborg Seminarium.
Folkelivet/-kulturen og vores sangskat er noget, man skal kæmpe for og er ikke en selvfølge.

26/01     Hanne og Svend Jørgensen (NB: Denne aften starter sangaftenen kl. 19.00)
Rigtig mange kender Hanne og Svend. Sidst er de kendt for det store arbejde med Friplejehjemmet, men de er aktive for Frederiks by i mange sammenhænge. Svend har indtil 2005 haft Frederiks Tømmerhandel samt i en periode været borgmester i Karup kommune.

23/02     Skoleleder ved Frederiks skole, Martin Mose
Martin har i 2015-2016 været skoleleder på Frederiks skole. Det har været spændende for Frederiks at få en ny og aktiv skoleleder, som nu vil fortælle om sig selv og sine tanker.

30/03     Jane Faurby er et aktivt ”sangmenneske” og gymnastikleder
Er lykkelig for at være opvokset med fødderne plantet dybt i den danske landbrugskultur og foreningsånd, i et hjem med klaver. Hvad har det givet mig, og gjort for min livskvalitet? Hvad har det åbnet af døre i arbejds- og fritidslivet? Hvad sker der når ”hjernen brækker” så fornuft og funktion ikke samarbejder og tilværelsen slår en kolbøtte?

Galleri Præstegaarden v/Lisbet og Ole Mølgaard

 Nørregade 27, Frederiks, 7470 Karup

Tlf. 20 23 52 22 - olem@galleri-pg.dk - www.Galleri-Praestegaarden.dk